Kontakt

ASEKOL PL  S.A.
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań

ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 
02-146 Warszawa

Nr BDO: 000006411
NIP 9372671698
REGON 243679093

+48 882 067 884
asekol@czerwonekontenery.pl
www.asekol.pl

ENVIROPOL PL Sp. z o.o.
Zakład Przetwarzania Elektroodpadów

ul. Mechaników 15, 
44-109 Gliwice

Nr BDO: 000000770 
NIP 7010351242
REGON 146237186

+48 32 338 38 85
info@enviropol.pl
www.enviropol.pl

Back to top button